Psykofyysinen fysioterapia

 

Psykofyysisellä fysioterapialla edistetään toimintakykyä huomioiden kehon ja mielen vuorovaikutus. Psykofyysisin keinoin lisätään tietoisuutta omista voimavaroista, kehon hahmottamisesta, kivun lievittämisestä, stressin hallinnasta ja rentoutumisesta. Kaikki elämänkokemuksemme vaikuttavat kehomielessä ja tunteet koetaan kehossa. Psykofyysisyys fysioterapiassa tukee ymmärrystä itsestä ja kehomielen eheyttä.

Tyypillisesti käynti sisältää keskustelua, kehotietoisuusharjoitteita sekä hengityksen tiedostamista. Käynnillä voidaan myös harjoitella erityismenetelmiä (esim TRE), joita asiakas voi halutessaan harjoitella myös kotona. Soveltuu stressin, unettomuuden, uupumuksen, kipu-/ jännitystilojen ja ahdistus-/pelko-oireiden hoitoon. Psykofyysinen fysioterapia vahvistaa kehomieli yhteyttä.

 

Varaa aika psykofyysiseen fysioterapiaan:

 

VARAA AIKA