Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Iras 3295646-1
Vanha tapanilantie 51
00730 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
fysioira@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Tämän verkkosivuston lomakkeella tietonsa lähettäneet

3. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Peruste: suostumus  

Käyttötarkoitus: asiakassuhteen ylläpito tai tilatun palvelun toimittaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot enimmillään

Yrityksen nimi ja y-tunnus
Asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Laskutusosoite

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen fysioira@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

a) asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: Gmail.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään 1 vuosi / asiakassuhteen ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Olemme varmistaneet tämän myös kumppaneiden osalta.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet  

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseksi.

Emme koskaan käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman erillistä lupaa.

KUNNIOITAMME YKSITYISYYTTÄSI.